Dzienne archiwa: Styczeń 25, 2017

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

ziemia dzierżoniowska 20.01.2017 r (1)

W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie członków "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska".
Głównym punktem obrad było podsumowanie pierwszego roku działalności Stowarzyszenia oraz działań podejmowanych      w tym okresie. Członkowie Stowarzyszenia zgłaszali również swoje propozycje dotyczące funkcjonowania Biura Stowarzyszenia oraz wspólnych projektów partnerskich na najbliższe miesiące b.r.

Posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

zarząd ziemii dzierżoniowskiej grudzień 2016 (1)

W dniu 30 grudnia 2016 roku odbyło się 4 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia, Dyrektor Biura    Stowarzyszenia przekazał członkom Zarządu krótkie sprawozdanie z działalności Biura w kończącym się roku 2016 r.        Szczególny nacisk został położony na analizę złożonych przez Stowarzyszenie wniosków partnerskich oraz poszczególnych  etapach oceny wniosków. Członkowie Zarządu dyskutowali również nad planem działania Stowarzyszenia na kolejny rok      działalności.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska bardzo pozytywnie ocenił prace oraz inicjatywy podejmowane
przez Biuro Stowarzyszenia na przestrzeni całego 2016 roku.