Dzienne archiwa: Listopad 8, 2016

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Dzierżoniów,  08.11.2016 r.

SZD.ZP.18.2016

 

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 25 października 2016 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do 6 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Rozstrzygnięcie postępowania:

 

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Regionalnego s.c.

ul. Jedności Narodowej 45B

50-260 Wrocław

NIP: 8971685619

REGON: 932932848

spełnia/nie spełnia

6 000,00

 

5

„EFFICON SP. Z O.O.” SP. K.

ul. Awicenny 14,

54-611 Wrocław

NIP: 8943066790, 

REGON: 362594298

spełnia/nie spełnia

Oferent nie przystąpił              do negocjacji

 

Zamówienie zostaje udzielone firmie:  Dolnośląskie Centrum Rozwoju Regionalnego s.c.,ul. Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław, NIP: 8971685619, REGON: 932932848 za kwotę 6 000,00 PLN brutto.

                                                                                                                                                   Sporządził:

             Ewelina Juranek