Dzienne archiwa: Wrzesień 14, 2016

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” koordynatorem projektu prosumenckiego – odnawialne źródła energii

logo SZD2

 

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" zostało koordynatorem działań zmierzajacych do przystąpienia do projektu prosumenckeigo w ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, dotyczącego mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). 

Cztery Gminy z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego nawiązały współpracę z wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych,  funkcjonującą w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.   
W ramach projektu planowane jest pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Są to instalacje wykorzystujące energię słońca do wytworzenia energii elektrycznej.  Dofinansowanie może wynieść 70—75 %.

Wstępne zainteresowanie projektem wyraziły 4 gminy:

  1. Gmina Dzierżoniów,
  2. Gmina Miejska Dzierżoniów,
  3. Gmina Łagiewniki,
  4. Gmina Pieszyce.

 

Projekt skierowany jest do JST oraz mieszkańców gmin zainteresowanych instalacją paneli w swoich gospodarstwach domowych. W celu przekazania szczegółów dotyczących przystąpienia do projektu, w dniach 12-15 września 2016 r. w każdej z gmin organizowane są  spotkania informacyjne. Pracownicy Centrum Technologii Eneregtycznych wyjaśniają charakter projektu, a także  okreslają skalę zainteresowania projektem. 

Haromongoram spotkań z mieszkańcami znajduje się poniżej:

  • Gmina Dzierżoniów – poniedziałek 12 września 2016 r. godz. 17:00 – 19:00, Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, Mościsko ul. Kolejowa 12b,
  • Gmina Pieszyce – wtorek 13 września 2016r. godz. 17:00 – 19:00, Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37,
  • Gmina Miejska Dzierżoniów – środa 14 września 2016 r. godz. 16:00 – 18:00, Urząd Miasta, Rynek 1, Sala Rycerska,
  • Gmina Łagiewniki – czwartek 15 września 2016 r. godz.17:00, Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łagiewnikach (I piętro), ul. Jedności Narodowej 21.
Spotkanie informacyjne w Pieszycach

 

20160913_172357

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160915_170229 

IMG_20160915_170628