Dzienne archiwa: Marzec 30, 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Dzierżoniów, dnia 30 marca 2016r

 

SZD.ZP.07.2016

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej

w Powiecie Dzierżoniowskim”

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 18 marca 2016r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do dwóch potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postepowania.

  1. Lista ofert:

W dniu 29 marca 2016r o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęła tylko jedna oferta

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

spełnia/nie spełnia

15 990,-

 

 

  1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia kryteria dostępu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

za kwotę 15 990,- PLN brutto

 

  1. Uwagi: Po terminie wpłynęła jedna oferta, którą pozostawiono bez rozpatrzenia.

 

Sporządził:       

Aleksander Siódmak